FAU – Foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrerådets oppgave er i all sin enkelhet å bidra til bedre kommunikasjon mellom skole og hjem, og dermed også en bedre skole.

Foreldrerådet er en arena for medvirkning, en arena hvor aktive foreldre lar sin stemme bli hørt. I prinsippet er alle foreldre med i foreldrerådet. I hver klasse velges det så en representant for klassen, som blir medlem i FAU (Foreldrenes ArbeidsUtvalg).

 

FAU på itslearning

Møtereferater, oversikt over representanter og annen relevant informasjon fra FAU er tilgjengelig for alle foresatte på itslearning. Der finner du FAU som eget fag. Dersom du ikke har fått brukernavn og passord, ta kontakt med skolen.

Ved vår skole prøver vi også å engasjere andre foreldre i arbeidet med de oppgavene vi har påtatt oss. Aktive foreldre er et viktig bidrag til kvalitet i skolen og til å skape en felles forståelse for skolens mange oppgaver.

Å engasjere seg som foreldre i skolen er å ta del i sine barns liv. Det gir barn trygghet å vite at mor og/eller far kjenner lærerne og skolens ledelse. Det gjør det lettere å snakke om vanskelige ting. På samme måten trenger skolen foreldrenes støtte og medvirkning. Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og slik er de skolens viktigste samarbeidspartnere.

 

Foreldrerådets oppgave

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold rundt skolen, og bidra til trivsel og positiv utvikling hos elevene.

I dette ligger det også en utfordring til foreldrene. La oss få vite hva du er opptatt av! Du kan levere en lapp i skolens resepsjon eller sende en e-post til fau@stpaul.no.

 

Foreldreutvalget for grunnskolen – FUG

Foreldre som tar verv på skolen trenger ofte veiledning for å gjøre en god jobb. Det er skolen som skal gi denne opplæringen, men også FUG kan bistå.

 

Foreldrekontakter på småskoletrinnet

Som foreldrekontakt på småskoletrinnet skal du opptre som tillitsmann og ta opp saker på vegne av foreldregruppen med lærerne. Du skal også:

  • Skape godt nettverk mellom foreldrene, blant annet ved å senke terskelen for å ta kontakt ved behov
  • Ta opp felles utfordringer ( leggetid, matpakker, bursdager o.l)
  • Stille på FAU-møte dersom ikke representant eller vara kan stille

 

Økonomi:

  • Ved spesielle arrangementer, kan mindre beløp brukes av klassekassen, for eksempel ved avslutninger, frokoster o.l.

 

Tips til aktiviteter:

  • Årstidsgrupper
  • SOS-festforberedelser
  • Juleavslutning, sommeravslutning, lommelyktturer, sykkelverksted etc.
  • Diverse turer (med eller uten overnatting) – Fløien, Ulriken o.l.