Lanterne – lanterne!

Del innlegget

Måne, sol og stjerne!

Lys over landet – det er det vi vil! Det er det vi vil!

Her går jeg med min lanterne
og min lanterne med meg.
Der oppe lyser en stjerne,
her nede lyser jeg.

Brenn ei opp mitt lys.
Vi går til vårt hus.
Bimmeli, bammeli, bom.

 

Elevene på småskolen har laget lykter og lanterner og lett etter Lyktemannen ute i mørket.