Skolebøker og utstyr

Del innlegget

I all hovedsak vil elevene få utlånt de nødvendige lærebøker. Bøker som ikke leveres tilbake i tilfredsstillende stand må erstattes. I noen få tilfeller må elevene/foreldrene selv betale for læremidler. Dette vil oftest være engangsmateriell eller bøker som kan ha verdi for elevene utover selve undervisningen, for eksempel ordbøker eller oppslagsverk.

Elevene vil få utlevert nødvendige skrivebøker, men må selv holde personlig utstyr som skrive-/tegnesaker, kalkulator, linjal, passer, permer etc.

Alle elever ved St. Paul skole har lisens til Office 365 og kan fritt laste ned Office programmer.

Elevene har også fri tilgang til Ordnett.no med ordbøker for norsk, norsk sidemål, engelsk, fransk, spansk og tysk.