Velkommen til nye elever!

Det var mange spente elever og foresatte som møtte til førskoledager i dag.

Vi ønsker neste års førsteklassinger velkommen til gode skoleår på St. Paul skole!