Velkommen til skolestart!

Spente førsteklassinger vinker farvel til sine foreldre før de går inn til sin aller første skoletime.

Velkommen til skolestart og nytt skoleår for alle elever, foresatte og ansatte!