Vi ønsker småskoletrinnet velkommen tilbake!

Del innlegget

Kjære foreldre/foresatte i 1.-4. klasse!

Mandag 27. april starter skolen for 1.-4. klasse – med litt nye rutiner og systemer. Vi har delt den enkelte klasse i to grupper på huset, for å sørge for å skape en trygg skole. Gruppene vil både ha kontaktlærer og assistent.

Vi er utfordret og må tilrettelegge annerledes, men viktig å huske at en unntakstilstand fører mot det normale igjen – som elever skriver med en vakker regnbue over: Alt blir bra, alt blir bedre.

Tegning: Thea 3. klasse og Nora 4. klasse

Når det gjelder smitteverntiltak, har vi tatt inn ekstra renhold fra ISS, sørget for mer utstyr, informert personalet om gode rutiner for håndvask, hygiene m.m. Elevene får faste plasser og tilhører samme gruppe hele dagen, med god avstand, gode rutiner for måltider og ulike tidspunkter for friminutt. Vi vil hjelpe barna til å holde avstand og forsøke å tilrettelegge undervisningen ute så mye som mulig, også i SFO-tiden. 

Syke barn skal ikke være på skolen.

Fravær
Dersom ditt barn holdes hjemme, må vi få beskjed. Lærerne har ikke kapasitet til å følge opp annet enn at elevene får vanlig ukeplan digitalt. Ved langt fravær må vi ha bekreftelse fra lege.

Skoleskyss
Bruk buss og bane som vanlig dersom dere ikke kjører selv. Skoleskysskortene fungerer som normalt.

SFO/Pauline
Vi bruker ikke Paulines lokaler, men holder 6-8 grupper på de samme rommene som de har undervisning i – fordelt rundt på huset. Det er fint om dere henter tidligere enn vanlig på Pauline. Kom gjerne senere på morgenen også. Vi har redusert antall voksne tidlig og sent siden vi må dele opp i flere grupper.

Henting og bringing.
Vi ønsker at dere ikke følger barna inn på skolen om morgenen. Vi vil ta imot elevene utenfor skolen de første dagene. Etter skoletid vil vi sende ut elevene til dere. Paulinebarna vil være i sitt «klasserom» til kl 15. Etter dette er de ute eller sitter med god avstand for eksempel i auditoriet. Ring til resepsjonen på tlf 55 21 59 00, så gir vi beskjed slik at barna kommer ut. Elever som ikke har plass på SFO, må IKKE komme før kl 08:20. 

Chrome-books
Noen har lånt datamaskiner hjem i denne perioden. Nå må de tilbake til skolen igjen.

Matpakker
Elevene må spise frokost hjemme og ta med en eller to matpakker. Elevene spiser i grupper på klasserommet. Skolemelken er på plass fra mandag. Vi er litt usikre på hvordan det ligger an med skolefrukten.

Pennal og utstyr
Det er viktig at barna ikke deler utstyr, så pass på at det er fargeblyanter, saks, lim etc. i pennalet. Det blir et minimum av lekser i denne perioden, slik at det ikke er nødvendig å ta bøker frem og tilbake.

Mer info
får dere fra kontaktlærerne de nærmeste dagene – blant annet om oppmøtested m.m.

Vi håper alt nevnte vil fungere, at elever og bemanningen holder seg friske slik at vi slipper å stenge ned på nytt.

Vær ved godt mot, ta vare på hverandre. Alt blir bedre.

Velkommen på mandag!

Med vennlig hilsen
rektorRonny