Velkommen tilbake!

Del innlegget

Kjære foreldre/foresatte

Vi har nå gleden av å kunne ønske også elevene på 5. – 10. trinn velkommen tilbake til hverandre og skolebygningen!

Frammøte vil foregå til ulike tidspunkter, se e-post/Itslearning og ukeplaner for den enkelte klasse. Alle klasser blir delt opp i to grupper/kohorter og vil måtte forholde seg til sin egen gruppe og det klasserom de får tildelt.

Vi vil bruke alle rom på skolen, om enn ikke alle er like egnet og utstyrt med digitale tavler f.eks. Det blir opplæring både på skolen og fremdeles noe fjern-/hjemmeundervisning for enkelte klasser til tider. Uteskole blir det mer av enn vanlig.

Ingen elever kan dusje på skolen. Ingen kantinedrift. Mobiltelefoner blir ikke tatt inn om morgenen. Tider for friminutt vil variere, og klasser i ungdomsskolen kan oppholde seg like utenfor skoleplassen, med tilsyn av lærere og assistenter.

Det oppfordres fra Udir, helsedirektoratet og Vestland fylke om å unngå bruk av kollektivtransport der det er mulig. Kanskje elever kan gå til skolen oftere enn tidligere, og sykle for eksempel?

Skolene har en viss frihet til å tilpasse skolehverdagen dersom det er av hensyn til smittevern. Det kan derfor bli en del endringer fra dag til dag og fra uke til uke den siste perioden før sommerferien. Renholdet på skolen økes betydelig, ikke minst underveisrenhold i løpet av dagen, når elever er på huset.

Jeg viser ellers til den informasjon de enkelte klassene vil få fra sine klassestyrere, samt til informasjon og smittevernsrutiner som er beskrevet her

Vask hender, hold avstand – alt blir bra!

hilsen
rektorRonny