Det nye mellombygget

Del innlegget

For å få plass til den nye førsteklassen og samtidig flytte menighetskontoret nærmere kirken, bygde St. Paul skole og menighet et nytt mellombygg som sto ferdig i august 1998.

Se også bilder fra bygging av ny skole (hovedbygningen)

Tidligere barnehage

Bygningene mellom skolen og Birgitta-hjemmet (blant annet tidligere barnehage) ble revet etter at skolen sluttet i juni 1997

 

Bygging av mellombygget 1997

Fra bygging av mellombygget 1997

 

Bygging av mellombygg 1997/1998

Fra bygging av mellombygget 1997/1998

 

Mellombygget ferdigstilt 1998

Nytt mellombygg ferdigstilt 1998

 

Mellombygget

Mellombygget Foto: Bergens Tidende

 

Skolen speiler kirken

Skolen speiler kirken Foto: Bergens Tidende