Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barne- og ungdomsskolen. ​Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring og å øke deres helsekompetanse. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov.

Helsesykepleier Wenche Stautland Håvik er til stede på skolen:

mandag, tirsdag og torsdag i partallsuker
mandag, onsdag og torsdag i oddetallsuker

Kontaktinformasjon:
Telefon: 40 80 91 24
Familiens Hus: 55 56 57 00.

Mailadresse: wenche.havik@bergen.kommune.no

Skolehelsetjenesten kan også kontaktes via HelseNorge

Se nærmere informasjon på Bergen kommunes nettsider om skolehelsetjenesten

Nulltoleranse mot mobbing

St. Paul skole har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Ungdom og seksualitet

Temaet ungdom og seksualitet er et viktig tema som også elevene ved våre skoler skal tilegne seg kunnskap om.

Om hodelus

Hodelus har ingenting med dårlig hygiene å gjøre, og den er forholdsvis enkel å bli kvitt.