Jubileumsfeiring – St. Paul skole 125 år

Del innlegget

Jubileumsfeiring torsdag 5. november 1998 kl. 19.30

For tidligere elever og ansatte, St. Paul skoles venner, samt dagens ansatte.

St. Paul skole runder 125 år i løpet av 1998. Vi vet at skolen var i gang i 1873, men den kan ha startet noen år før dette. Etter 28 år på Florida kom skolen tilbake til tomten ved St. Pauls kirke i nye lokaler i 1991. Nå er vi ferdig med andre og siste byggetrinn på denne tomten og vi innvier skolens nye lokaler i november. Birgittahjemmet ved siden av kirken blir i skrivende stund pusset opp og menighetskontorer m.m. flytter tilbake til kirken etter 10 år.

I 1998 har vi markert jubileet på forskjellig vis: Innvielse av ny skolefane, pilgrimstur og -messe til Lysekloster. Torsdag 5. november kl.12 er det skolemesse v/ biskop Gerhard Schwenzer. Deretter offisiell innvielse og overrekkelse av lokalene.

Om kvelden 5/11 er det fest der du er innbudt. Her er anledningen for tidligere elever og ansatte. Vi håper at så mange som mulig kan komme. Her kan du se dagens skole, kaste et historisk tilbakeblikk, se gamle bilder, høre noen elever anno 1998, spise mat som er mer eksotisk enn klasselistene og ikke minst treffe noen av dine klassekamerater fra den gang….

Vi starter 19.30, men hvis du vil gå i aftenmessen først, så er den kl.19.00.

Kontakt skolen for påmelding: tlf 55 21 59 00 innen fredag 30. okt. Pris 100 pr. person, fattige studenter eller pensjonister slipper med 50.- Vær snar! Du kan også melde deg direkte ved å sende en giro merket «Jubileum 5.nov.» innen onsdag 28. oktober. Se kontonummer og adresse øverst. Husk riktig beløp, navn og hvilket år du sluttet!

Spre ryktet til andre gamle klassekamerater.

Jan Wilhelm Werner
Undervisningsinspektør