KFF – Kristne Friskolers Forbund

St. Paul skole er medlem av KFF – Kristne Friskolers Forbund.

Kristne friskoler bygger sin virksomhet på to fundamenter. Det ene fundamentet er det bibelske oppdraget. Det andre fundamentet er menneskerettstenkningen omkring foreldres rett til å velge opplæring og oppdragelse for sine barn, og andre menneskerettigheter som religionsfrihet og samvittighetsfrihet.