Skolens historie

Weidemannkorset på St. Paul skole

Korset ble hentet på Lillehammer i 1985 og fraktet til Bergen før det var helt tørt.

KFFs friskolepris til Gjermund Høgh

Kriste Friskolers Forbunds friskolepris gikk i år til Gjermund Høgh, tidligere rektor ved St. Paul skole, nå skoleråd for de katolske skolene i Norge.

Rektor Ronny Michelsens tale ved åpning av St. Paul gymnas

Når vi i dag kan åpne katolsk gymnas på Florida, er det som om nok en omgang i utviklingsspiralen er gjennomført. Vår katolske skolegjerning vokser til stadig nye mål og nye utfordringer.

St. Paul skoles logo

Sverdet, kappen og bølger er symboler i skolens logo.

St. Paul skoles historie

Skolen ble startet som noe av det første den katolske menigheten i Bergen kom i gang med etter at menigheten ble grunnlagt i årsskiftet 1857-58.

Skolens 125-års jubileum

Taler og historier fra skolens 125-års jubileum i 1998 og grunnstennedleggelsen i 1990.

Det nye mellombygget

Bilder fra bygging av nytt mellombygg (1997/1998).

Rektor Gjermund Høghs tale ved skolens 125-års jubileum

Første gang vi hører om skole i tilknytning til St. Paul menighet, er i en brevveksling mellom pater Johan Daniel Stub, og biskop Studach i Stockholm høsten 1868.

Katolske skoler i Norge

Katolsk pedagogikk strekker sine røtter tilbake til antikken. Kirken har alltid vært opptatt av oppdragelse og undervisning.

Skolen på Florida fra 1963 til 1991

Bilder fra da St. Paul skole holdt til på Florida fra 1963 til 1991, før skolen flyttet til sin nåværende plassering i Christies gate.

Bygging av ny skole

Bilder fra bygging av ny skole (1990).

Hilsen ved rektor Gjermund Høgh

Fra Informasjonsheftet som ble utgitt i forbindelse med skolens nybygg i 1990.

Noen minner fra de årene søster Vinfrida var lærer på St. Paul skole

I 1933 satte jeg for første gang mine føtter på den smale trappen ved kirken, den som førte opp til inngangen til den gamle St Paul skole – Monsignore Snoys’ stolthet og min store forventning.

Om skolens tidligere rektor søster Rita

Etter såvel utdanning som praksis som lærer i Nederland kom søster Rita til Norge som novise 1. april 1932 i søsterkongregasjonen av St. Franciskus Xaverius.

Søster Angeline: Mine klasserom

Når jeg tenker på St. Paul skole, ser jeg som oftest et eller annet klasserom foran meg.

Søster Placida forteller fra sine år på skolen

Jeg kom på St. Paul skole høsten 1934, hadde lærerutdannelse fra Nederland. Jeg kunne litt norsk, men hadde vanskelig for å forstå barna til å begynne med.

St. Paul menighetsskole for nesten hundre år siden

Ved inngangen til vårt århundre hadde St. Paul skole allerede eksistert i en liten mannsalder. Den hadde funnet sin form i den meget lange stabile perioden mellom opp starten i 1870-årene og den store ekspansjonen etter andre verdenskrig.

Hilsen fra biskop Schwenzer

Barns oppvekst og kristne liv har alltid vært en hjertesak for Den katolske kirke. Den ser på sine skoler som ett av de viktigste tilbud om hjelp til foreldre og andre oppdragere når det gjelder forming av karakteren og undervisning.

St. Paul skole i et perspektiv

Med bygging av nytt skole- og menighetssenter står vi foran en ny epoke i skolens historie. På bakgrunn av dette vil vi ta for oss en del trekk i utviklingen den siste menneskealder – ca. 30 år.

Minner fra St. Paul skole – krigsårene

Vi bodde på Laksevågsiden , og den gangen var det ingen bro over Puddefjorden. Vi var 7 stykker på skolen som måtte ta fergen, og den gikk aldeles uregelmessig. Vi visste aldri når den kom, så vi hadde alltid god unnskyldning når vi kom for seint.

Søster Ritas tale ved 100-års jubileet – kombinert med innflytting i ny gymsal i 1973

Det er vel egentlig unødvendig å si at jeg er glad og takknemlig i dag når nå et stort og lenge næret ønske er blitt oppfylt i og med at skolen har fått sin gymnastikksal og samtidig de klasserom og andre tilleggsrom som måtte komme hvis man skulle kunne si at St. Paul skole er fullt utbygget.

Kort historikk over St. Paul menighet og skole i Bergen

Norge fikk ny dissenterlov i 1845 som gjorde katolsk virksomhet lovlig i hele Norge. Bergen fikk da besøk av en katolsk prest, for første gang etter reformasjonen. Det ble antatt at tallet på katolikker i byen var såpass stort at det var behov for en prest.

Rektor Høghs tale ved grunnstennedleggelsen 4. mai 1990

Rektor Gjermund Høghs tale ved grunnsteinnedleggelsen 4. mai 1990.

Biskop Grans preken under pontifikalmessen 4. mai 1990

Biskop Grans preken under pontifikalmessen 4. mai 1990 i forbindelse med grunnstennedleggelsen for St. Paul skole og menighetssenter.

Bilder fra skolens historie før 1963

Bilder fra skolens historie før 1963.