Skolens 125-års jubileum

Del innlegget

1873 – 1998

Skolens nye mellombygg ble innviet og 125-jubileet markert under en skolemesse torsdag 5. november 1998 av biskop Gerhard Schwenzer.

Tidligere elever ble spesielt innbudt til markering av skolens 125-års jubileum om kvelden torsdag 5. november 1998. Se her for mer informasjon.

Skolesangen Vi er en ring

St. Paul skoles historie

Del innlegget

Skolen ble startet som noe av det første den katolske menigheten i Bergen kom i gang med etter at menigheten ble grunnlagt i årsskiftet 1857-58.

Rektor Gjermund Høghs tale ved skolens 125-års jubileum

Del innlegget

Første gang vi hører om skole i tilknytning til St. Paul menighet, er i en brevveksling mellom pater Johan Daniel Stub, og biskop Studach i Stockholm høsten 1868.

Fra Informasjonsheftet som ble utgitt i forbindelse med skolens nybygg i 1990:

 

Hilsen ved rektor Gjermund Høgh

Del innlegget

Fra Informasjonsheftet som ble utgitt i forbindelse med skolens nybygg i 1990.

Noen minner fra de årene søster Vinfrida var lærer på St. Paul skole

Del innlegget

I 1933 satte jeg for første gang mine føtter på den smale trappen ved kirken, den som førte opp til inngangen til den gamle St Paul skole – Monsignore Snoys’ stolthet og min store forventning.

Om skolens tidligere rektor søster Rita

Del innlegget

Etter såvel utdanning som praksis som lærer i Nederland kom søster Rita til Norge som novise 1. april 1932 i søsterkongregasjonen av St. Franciskus Xaverius.

Søster Angeline: Mine klasserom

Del innlegget

Når jeg tenker på St. Paul skole, ser jeg som oftest et eller annet klasserom foran meg.

Søster Placida forteller fra sine år på skolen

Del innlegget

Jeg kom på St. Paul skole høsten 1934, hadde lærerutdannelse fra Nederland. Jeg kunne litt norsk, men hadde vanskelig for å forstå barna til å begynne med.

St. Paul menighetsskole for nesten hundre år siden

Del innlegget

Ved inngangen til vårt århundre hadde St. Paul skole allerede eksistert i en liten mannsalder. Den hadde funnet sin form i den meget lange stabile perioden mellom opp starten i 1870-årene og den store ekspansjonen etter andre verdenskrig.

Hilsen fra biskop Schwenzer

Del innlegget

Barns oppvekst og kristne liv har alltid vært en hjertesak for Den katolske kirke. Den ser på sine skoler som ett av de viktigste tilbud om hjelp til foreldre og andre oppdragere når det gjelder forming av karakteren og undervisning.

St. Paul skole i et perspektiv

Del innlegget

Med bygging av nytt skole- og menighetssenter står vi foran en ny epoke i skolens historie. På bakgrunn av dette vil vi ta for oss en del trekk i utviklingen den siste menneskealder – ca. 30 år.

Minner fra St. Paul skole – krigsårene

Del innlegget

Vi bodde på Laksevågsiden , og den gangen var det ingen bro over Puddefjorden. Vi var 7 stykker på skolen som måtte ta fergen, og den gikk aldeles uregelmessig. Vi visste aldri når den kom, så vi hadde alltid god unnskyldning når vi kom for seint.

Kort historikk over St. Paul menighet og skole i Bergen

Del innlegget

Norge fikk ny dissenterlov i 1845 som gjorde katolsk virksomhet lovlig i hele Norge. Bergen fikk da besøk av en katolsk prest, for første gang etter reformasjonen. Det ble antatt at tallet på katolikker i byen var såpass stort at det var behov for en prest.

Rektor Høghs tale ved grunnstennedleggelsen 4. mai 1990

Del innlegget

Rektor Gjermund Høghs tale ved grunnsteinnedleggelsen 4. mai 1990.

Biskop Grans preken under pontifikalmessen 4. mai 1990

Del innlegget

Biskop Grans preken under pontifikalmessen 4. mai 1990 i forbindelse med grunnstennedleggelsen for St. Paul skole og menighetssenter.