St. Paul skoles historie

Skolen ble startet som noe av det første den katolske menigheten i Bergen kom i gang med etter at menigheten ble grunnlagt i årsskiftet 1857-58.

Les mer

Skolens 125-års jubileum

Taler og historier fra skolens 125-års jubileum i 1998 og grunnstennedleggelsen i 1990.

Les mer

Rektor Gjermund Høghs tale ved skolens 125-års jubileum

Første gang vi hører om skole i tilknytning til St. Paul menighet, er i en brevveksling mellom pater Johan Daniel Stub, og biskop Studach i Stockholm høsten 1868.

Les mer