Om skolens tidligere rektor søster Rita

Del innlegget

Av rektor Gjermund Høgh

Fra Informasjonsheftet som ble utgitt i forbindelse med skolens nybygg i 1990.

Etter såvel utdanning som praksis som lærer i Nederland kom søster Rita til Norge som novise 1. april 1932 i søsterkongregasjonen av St. Franciskus Xaverius. Kun avbrutt av kortere opphold i Arendal og Haugesund de første krigsårene, arbeidet søster Rita ved St. Paul skole fra 1933 og frem til hun gikk av i 1978. De siste årene var hun skolens leder.

Da søster Rita kom til skolen, var det en liten menighetsskole for ca. 35 katolske barn, men under krigen begynte skolen å åpne sine porter også for ikke-katolske elever.

Siden har skolen vokst til den ved sitt 100- års jubileum i 1973 stod frem som en fullt utbygget grunnskole, 1. – 10. klasse samt førskole, med godt over 200 elever.

Denne fremvekst og skolens fortsatte eksistens skyldes først og fremst søster Ritas fremragende ledelse av skolen i mange og ofte vanskelige år.

Søster Rita mottok fortjenstmedaljen da hun sluttet som rektor ved St. Paul skole i Bergen i juni 1978. Etter sin innsats på skolen, flyttet søster Rita først til Stord og grunnla Franciskussøstrenes kommunitet der.

Som pensjonist flyttet hun hjem til Nederland hvor hun påtok seg noe tjeneste i undervisning, og hvor hun fortsatt lever et meget engasjert og aktivt liv.

Alle vennene, tidligere elever og medarbeidere i Bergen som husker henne som en selvoppofrende og dyktig leder av St. Paul skole har gleden av å møte søster Rita når hun kommer til Norge av og til på ferie – spesielt under grunnstensnedleggelsen for den nye skolen. Vi gir vår hyllest og varmeste takk til søster Rita.