Pulteposten nr. 187 2018

Julespill 2018

Se bilder fra klasse 10 A sitt julespill.

Adventstid på skolen

Det er full aktivitet på skolen nå i adventstiden. Julekrybbene er kommet frem, og det er juleverksteder rundt i klasserommene.

Takkebrev fra Svalene

En stor takk til alle elever, ansatte, foreldre og dere andre som deltok på årets SOS-fest. For et engasjement og for en innsats!

KFFs friskolepris til Gjermund Høgh

Kriste Friskolers Forbunds friskolepris gikk i år til Gjermund Høgh, tidligere rektor ved St. Paul skole, nå skoleråd for de katolske skolene i Norge.

Valgfagsgrupper på Oslo-tur

Innsats for andre LOKALT og Innsats for andre GLOBALT var på lærerik tur til Oslo i september.

9. trinn opp Stoltzen

Onsdag 19. oktober gikk 53 engasjerte elever og 3 motiverte lærere på 9. trinn opp Stoltzen. 

Første tur med Natur, miljø og friluftsliv

Etter innspel frå elevane i valfagsgruppa vart det tur til Ankerhytten.

Sosial miljødag i Nygårdsparken

Alle skolens elever, lærere og skolens ledelse deltok på ulike aktiviteter i Nygårdsparken en dag i august.

Mellomtrinnet på fjelltur

Alle elevene i 5., 6. og 7. klasse har vært på fjelltur sammen. For en gjeng, for en tur og for en utsikt!

Velkommen til skolestart!

Smilende og spente førsteklassinger i gang med sitt første skoleår.