St. Paul kirkes barnekor

Del innlegget

Flere av elevene ved St. Paul skole er med i St.Paul kirkes barnekor. Koret synger jevnlig til messer og konserter. Mesteparten av aktiviteten skjer i St. Paul kirke, men reiser og annet forekommer.

Koret opptrer også i regi av skolen; Oppstandelsesmessen (fredag etter påske) og åpningen av skolens SOS-fest i oktober.

Aspirantkoret øver tirsdager kl 14.00-14.45 ( 1.og 2.klasse) med Hedvig Johanne Dahlen og Amund Dahlen

Barnekoret øver torsdager kl 14.30-15.30 (fra 3.klasse) med Laurie Robertson Øgaard og Amund Dahlen

Øvelsene foregår i St. Paul kirke.

 

Spørsmål kan rettes til kantor Amund Dahlen på tlf 922 37 635 eller e-post amund.dahlen@gmail.com