Valg i første klasse

Førsteklassingene ved St. Paul skole har gjennomført eget valg. Det var en spennende valgkamp. Valget sto mellom Filmpartiet og Lekepartiet. Resultatet er fremdeles ikke offentliggjort.

Godt valg 2019!