Forebygging av seksuelle overgrep

Del innlegget

– om sunne grenser i arbeid med mindreårige

15. januar i år annonserte våre tre kirkedistrikter Oslo katolske bispedømme (OKB), Trondheim stift og Tromsø stift at landets 37 menigheter og 5 skoler skal delta i et nytt prosjekt for forebygging av seksuelle overgrep. Styreleder ved St. Paul skole, Ewa Bivand, er ansatt som prosjektleder.

Prosjektet går ut på å lage et opplegg for kunnskapsformidling/kurs om seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd. Første kurs ble presentert for ansatte ved St. Paul skole i går. En engasjert kursholder skapte engsjement og debatt i en lydhør forsamling.

Kursopplegget omfatter begrepsdefinisjoner, historikk, relevante bestemmelser i kirkeretten og direktiver fra Vatikanet – ikke minst hvilke konsekvenser slike overgrep har for ofrene. Kurset er ment for alle kirkelige medarbeidere: geistlige, andre ansatte og frivillige – også ved katolske skoler.

På den ene siden tar kursene for seg forebygging, på den andres siden hva Kirkens og skolens ansatte og frivillige skal gjøre i praksis dersom en overgrepssak meldes inn.

– I begge tilfeller er det nødvendig å ta særlig hensyn til ofre og potensielle ofre. Kirkens omdømme er selvsagt også viktig: Det er nettopp gjennom åpenhet og ryddig behandling av slike saker at Kirken kan få og opprettholde tillit og respekt, sier Bivand og forteller at kursopplegget bygger på erfaringsbasert forskning og litteratur.

– Dette er et felles prosjekt for hele det katolske Norge, sier hun til katolsk.no.

 

Aktuelle artikler

 

Aktuelle foldere: