Forebygging av seksuelle overgrep

Styreleder Ewa Bivand holder kurs med fokus på forebygging av seksuelle overgrep.

Les mer

Beredskapsplan ved mistanke om overgrep

Alle skoler i Norge skal ha beredskapsplaner som skal benyttes for barn i kritiske situasjoner eller ved kriser forøvrig, herunder også seksuelle overgrep.

Les mer