Barnehelg på skolen

Elevrådet, sammen med elever fra valgfaget Innsats for andre, arrangerte en mini-barnehelg for mellomtrinnet og småskolen i januar,

Les mer