Rektor Høghs tale ved grunnstennedleggelsen 4. mai 1990

Rektor Gjermund Høghs tale ved grunnsteinnedleggelsen 4. mai 1990.

Les mer

Biskop Grans preken under pontifikalmessen 4. mai 1990

Biskop Grans preken under pontifikalmessen 4. mai 1990 i forbindelse med grunnstennedleggelsen for St. Paul skole og menighetssenter.

Les mer