Opplysningsplikt til barnevernet

Personale i private skoler har plikt til å være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten, meldeplikt ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige adferdsvansker.

Les mer