Særskilt språkopplæring i skolen

Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan ha rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Les mer

Tospråklig fagopplæring

Ressurser/lenker for tospråklig fagopplæring.

Les mer