Weidemannkorset på St. Paul skole

Korset ble hentet på Lillehammer i 1985 og fraktet til Bergen før det var helt tørt.

Les mer

Særskilt språkopplæring i skolen

Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan ha rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Les mer

Skoleskyss

Elever i grunnskolen som har rett på gratis skoleskyss, får utdelt skoleskysskort på skolen. Kortet gjelder mellom hjem og skole.

Les mer

Inspirert av filosofen Mounier

Rektor Ronny pensjonerer seg til sommeren og er blitt intervjuet av katolsk.no.

Les mer

St. Paul skole søker ny rektor

I forbindelse med at nåværende rektor går av med pensjon, søker St. Paul skole etter ny rektor.

Les mer

Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Om klagerett på standpunkt- og eksamenskarakter samt fratrekk av fraværsdager.

Les mer

Beredskap og krisehåndtering

Viktige telefonnumre og instrukser i forbindelse med alvorlige ulykker, brann, skyteepisoder, gisselsituasjoner, bombetrussel, alvorlige voldsepisoder etc.

Les mer

Vi oppgraderer lekeplassen

Vi gleder oss veldig til lekeplassen er ferdig til våren!

Les mer

Skriftlig eksamen 2024

Viktige datoer for skriftlig eksamen våren 2024.

Les mer

Muntlig eksamen 2024

Datoer for muntlig eksamen våren 2023.

Les mer

Neste side »